Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek, ale dzięki zmianie
Jim Rohn

Oferta

W życiu każdego z nas zdarzają się trudne momenty. Chwile, gdy nie możemy sami poradzić sobie z problemami i tracimy poczucie sensu życia. Niekiedy czujemy się samotni, bezradni i nieszczęśliwi, brakuje nam wiary w siebie i swoje możliwości. Wydaje się, że życie nas przerosło i nie wiemy, co dalej robić. Pojawia się lęk, którego nie możemy pokonać. Mamy trudności w relacjach z partnerem, rodziną, przyjaciółmi...

Jeśli masz wrażenie, że problemy Cię przytłaczają albo po prostu chcesz uważniej przyjrzeć się sobie i coś zmienić, to właściwy moment, by poszukać pomocy.

Zapraszam do mojego gabinetu, gdzie pomogę Ci spojrzeć na życie i problemy z innej, lepszej perspektywy!

Indywidualnie dostosuję formę pomocy do Twoich oczekiwań i potrzeb.


Oferuję psychoterapię indywidualną dorosłych i dzieci, psychoterapię par, konsultacje psychologiczne, a także diagnozę i szkolenia.

Psycholog Rumia

Psychoterapia indywidualna

jest to szczególny rodzaj rozmowy między terapeutą a klientem, na temat jego trudności. Istotą terapii jest odnalezienie związku między myślami, emocjami i zachowaniem oraz identyfikacja, jak ów związek wpływa na codzienne funkcjonowanie. Celem jest zmiana dysfunkcyjnych zachowań i co za tym idzie poprawa jakości życia.

Rolą terapeuty jest pomoc w rozumieniu i wydobywaniu uczuć oraz coraz lepszym poznawaniu siebie. Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Cele terapii określa pacjent we współpracy z terapeutą. W trakcie terapii pacjent jest również zachęcany do tzw. pracy osobistej między sesjami, dzięki której utrwalana jest zdobywana na bieżąco wiedza.

Proponowana przeze mnie terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Zazwyczaj liczba sesji różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu. Spotkania odbywają się cyklicznie, zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Terapia indywidualna skierowana jest do pacjentów borykających się z:

 • depresją i zaburzeniami emocjonalnymi
 • lękiem uogólnionym, tzw. nerwicą natręctw, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, napadami paniki, różnego rodzaju fobiami, lękiem o zdrowie
 • wszelkiego typu zaburzeniami odżywiania
 • uzależnieniami i współuzależnieniem
 • zaburzeniami snu i bezsennością
 • przewlekłym stresem lub PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
 • zaburzeniami osobowości
 • trudnościami w relacjach międzyludzkich

Psychoterapeuta Rumia

Psychoterapia par

to spotkania z psychoterapeutą, dwojga osób będących ze sobą w bliskim, intymnym związku, odbywające się cyklicznie, najlepiej w tych samych odstępach czasu. Nie ma znaczenia czy para jest małżeństwem, narzeczeństwem czy też funkcjonuje w tzw. w związku nieformalnym.

Podstawowym efektem terapii par jest zmiana funkcjonowania każdego z partnerów prowadząca do przebudowy relacji pomiędzy nimi i pogłębienia komunikacji.  Psychoterapia ta jest skierowana do par, które przeżywają trudności w związku, z jednoczesnym założeniem, że obojgu partnerom zależy na porozumieniu i polepszeniu relacji lub tych, które chcą pracować i rozwijać swoja relację.

Ten rodzaj terapii bada to, co łączy i co dzieli dwoje ludzi. Jest to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną.

Intensywność spotkań terapeutycznych dostosowuję indywidualnie do potrzeb klientów, jednak zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie i trwają 1,5 godziny.

member Image

Konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe

to jedno lub kilka spotkań z terapeutą mających służyć doraźnej pomocy w sytuacji trudnej i kryzysowej. Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu i sprecyzowanie istoty jego negatywnego wpływu na życie klienta, czy jego bliskich oraz wskazanie osobie zainteresowanej jakiego rodzaju działanie jest możliwe, aby problem zniknął. Czytaj wiecej…

Porada psychologiczna i konsultacja w odróżnieniu od psychoterapii nie bada źródeł powstania problemu, ukrytej motywacji, nie leczy też jego przyczyn. Natomiast, może w szybki sposób pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Sytuacje, w których pomocne są konsultacje psychologiczne:

 • żałoba, śmierć bliskich
 • rozwód, zdrada w związku
 • przemoc
 • samotne rodzicielstwo, niepłodność, adopcja dziecka
 • pojawienie się choroby w rodzinie – psychoedukacja
 • poważne zmiany życiowe (zmiana miejsca zamieszkania, pracy, ciąża, zmiana sytuacji rodzinnej i ekonomicznej)
 • trudności w pracy (zmiana pracy, mobbing, dyskryminacja, utrata pracy, wypalenie zawodowe)
 • trudności w rodzinie (problemy komunikacyjne z dziećmi, trudności wychowawcze)
 • zmiany w życiu dziecka (pójście do przedszkola, narodziny kolejnego dziecka, przeprowadzka, rozwód, śmierć bliskiej osoby, itp.)
 • rozmowa o kompetencjach wychowawczych, skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności z rozumieniem specjalisty.

Psycholog Rumia

Diagnoza

Oferuję szczegółową analizę psychologiczną z zastosowaniem wysoko wystandaryzowanych i rzetelnych testów psychologicznych i wywiadu, a następnie wydanie kompleksowej opinii psychologicznej.

Zakres analizy diagnostycznej gabinetu obejmuje:

 • diagnozę funkcjonowania psychicznego
 • diagnozę inteligencji ( iloraz IQ, zbadanie mocniejszych i słabszych obszarów funkcjonowania intelektualnego)
 • diagnozę osobowości (opracowanie profilu osobowościowego)
 • określanie mocnych i słabych stron (do wykorzystania w sferze społecznej i zawodowej)
 • badanie stosunków rodzinnych (i ich wpływu na relacje z rodziną)
 • diagnoza preferencji zawodowych (indywidualne predyspozycje osoby pod kątem planowania kariery i ścieżek rozwoju)

Psychoterapeuta Rumia

Szkolenia i warsztaty

przygotowywane są na zlecenie i w porozumieniu z klientem. Przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych odbywa się poprzez różnorodne formy edukacyjne, wspomagające sprawniejsze opanowanie programu szkoleń.

Cel warsztatów i szkoleń to zdobywanie praktycznej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz poszukiwanie potencjału uczestników. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów oraz metodą warsztatową z wykorzystaniem różnorodnych technik (analiza przypadków, symulacje, ćwiczenia w grupie, burza mózgów, dyskusje) w przyjaznej atmosferze sprzyjającej kreatywnemu myśleniu.

Oferta jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych odbiorców.

Zakres szkoleń:

 • warsztaty motywacyjne
 • asertywności i komunikacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarządzanie czasem
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • aktywizacja zawodowa, rozmowa kwalifikacyjna
 • trening twórczego myślenia rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności społecznych
 • techniki pamięciowe i skutecznego uczenia się
 • zajęcia dla osób walczących z nadwagą
 • treningi relaksacyjne
 • treningi kontroli złości
 • rozwijaniem umiejętności społecznych
 • radzeniem sobie z przemocą
 • pracą nad lepszymi relacjami z rówieśnikami
 • warsztaty profilaktyczno-edukacyjne (antyalkoholowy, antynikotynowy, uzależnień od komputera, asertywność)
 • i inne opracowane w porozumieniu z klientem

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą
poznawczo-behawioralnym.

Ukończyłam studia magisterskie
o specjalności psychologia kliniczna na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej ze specjalizacją Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Dopełnieniem moich kwalifikacji było ukończenie
z wyróżnieniem 4-letnich studiów podyplomowych z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na
Uniwersytecie SWPS.
Moja praca podlega stałej, obowiązkowej dla każdego psychoterapeuty superwizji.
Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodkach Terapeutyczno-Profilaktycznych oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, a także w trakcie staży i praktyk w Ośrodkach Zdrowia. Obecnie zajmuję się prowadzeniem psychoterapii i konsultacji psychologicznych, a także przeprowadzam szkolenia i warsztaty z psychoedukacji na temat chorób psychicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem i umiejętności społecznych.

W trosce o dobro moich pacjentów, kładę nacisk na samodoskonalenie się i poszerzanie swojej wiedzy. Regularnie uczestniczę w kursach doszkalających i warsztatach, zwiększających moje umiejętności i ofertę.

Pracuję zgodnie z zasadami
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz
Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie dobra relacja z klientem, oparta na zaufaniu i współpracy.

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży.
E. Tolle

O terapii

Moja praktyka opiera się o założenia
Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Jest to jedno z najlepiej udokumentowanych podejść terapeutycznych. Jej skuteczność została potwierdzona na gruncie licznych badań klinicznych. Główna idea tej terapii zakłada, że nasze myśli i przekonania odgrywają zasadniczą rolę w uczuciach i zachowaniu, zatem nasze zachowania i emocje nie są kształtowane przez obiektywne zdarzenia, ale ich subiektywne interpretacje.

Zasadniczym celem terapii poznawczo-behawioralnej jest zmiana schematów myślenia i zachowania, które wywierają negatywny wpływ na nasze życie, obniżając poziom satysfakcji w relacjach z otoczeniem. W procesie terapeutycznym osoba uczy się modyfikować swoje myśli, przekonania i założenia tak, aby w efekcie  podnieść komfort swojego życia. Przebieg oraz kształt tego procesu opiera się na dokładnie określonej strukturze oraz umowie wypracowanej między terapeutą i klientem. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów. Z kolei przed klientem stoi zadanie określenia problemów, nauka konstruktywnych sposobów myślenia, a w konsekwencji zastosowanie nowych umiejętności w realnym życiu.

Terapia poznawczo–behawioralna jest terapią krótkoterminową - obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji (w zależności od złożoności problemów i ich utrwalenia, zdarzają się terapie dłuższe). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Podczas spotkań koncentrujemy się na "tu i teraz", czyli rozwiązywaniu bieżących trudności i problemów, jednakże nie wyklucza to analizy przeszłych doświadczeń. Kolejną istotną cechą wyróżniającą tę metodę terapii jest współpraca między terapeutą i klientem, co oznacza, wspólne wypracowanie optymalnego przebiegu każdej sesji oraz całej terapii. Klient jest zatem aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem terapii, czego rezultatem jest umiejętność wykorzystania uzyskanych sprawności i niezależność od pomocy psychoterapeuty po jej zakończeniu.

Jeżeli doświadczasz problemów w codziennym funkcjonowaniu, a dotychczasowe próby radzenia sobie z nimi nie sprawdzają się, proponuję skorzystanie z jednej z najskuteczniejszych i najszybciej przynoszących korzystne rezultaty metody.

Problem tworzy nie sytuacja, lecz znaczenie jakie jej nadajesz...

Kontakt

Gabinet Psychoterapii
Lepsza Perspektywa Magdalena Gomulska

ul. Dąbrowskiego 14 lok 4/6 (III piętro)
84-230 Rumia

Na konsultacje można umówić się:
telefonicznie: 790 690 600
e-mailowo:
przez portal znanylekarz.pl
lub poprzez poniższy formularz.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane, jest firma Lepsza Perspektywa reprezentowana przez Magdalenę Gomulską.
Celem zarejestrowania wizyty przetwarzam takie Państwa dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.
Ze względów rachunkowych, jeśli określają to przepisy prawa, mogę wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia faktury (takich jak miejsce zamieszkania czy NIP). W przypadku wystawienia faktury Państwa dane osobowe udostępniam w niezbędnym zakresie księgowości firmy.
Nie udostępniam Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom i wszystkie Państwa dane i uzyskane od Państwa informacje objęte są tajemnicą zawodową.

© 2015 Lepsza Perspektywa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Darmowy katalog SEO DArmowy KAtalog SEO - www.dakaseo.pl - bezpłatny katalog stron WWW i ciekawych artykułów Stronarnia ::: darmowy katalog stron Katalog stron internetowych Dobrowolnie.pl Zdrowie i choroby Pożycz pieniądze na dowolny cel Darmowy katalog stron www Dodaj stronę Linki SEO Katalogowanie Stron